FANDOM


Baliwood
Elephants and dancers
Baljeet, Phineas và Ferb trong bài hát.
Bài hát bởi Baljeet, PhineasFerb
Thể loại:
Filmi
Độ dài:
0:58
Baljeet, Phineas và Ferb niên sử
Kế trước:
"Ballad of Badbeard" (Baljeet và Ferb)
"Corndog Jingle" (Phineas)
Hiện tại:
Baliwood
Tiếp theo:
"A-G-L-E-T" (Phineas)
"Phintastic Ferbulous Car Wash" (Baljeet)
"Big Ginormous Airplane" (Ferb)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Baliwood

Phineas and Ferb - Baliwood

"Baliwood" là bài hát được thực hiện bởi Baljeet, FerbPhineas trong tập phim "Unfair Science Fair". Trong bài hát, Baljeet giải thích tại sao cậu lại quan trọng hóa điểm cao như vậy và không được thất bại trong cuộc thi.

Lời bài hát

Baljeet: From the mountains of the Himalayas,
To the valleys of Kashmir.
My forefathers and their four fathers
knew one thing very clear:
That to be a great success in life,
you have to make the grade.
But if I cannot build a prototype,
my dreams will be puréed!

Phineas, Ferb, Baljeet: Puréed! Puréed!

Phineas: I know what we are going to do today!
Ferb and I are on the case!
We'll help you build your prototype,
You won't be a disgrace!

Baljeet: Good! With your mechanical inclinations,
and my scientific expertise,
we are a team that can not be beaten--

Phineas: Wait, something just occurred to me,
Where's Perrrrry?
Where's Perrrrry?


(gần kết thúc của tập phim)

Phineas: Oh look!
Phineas, Ferb, và Baljeet: There's Perry! (tiếp tục giai điệu từ bài hát chính)

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát thứ hai mà Baljeet được hát. Bài hát đầu tiên là "Ballad of Badbeard" ("The Ballad of Badbeard").
  • Ferb có thể thấy là đang mỉm cười trong lúc họ đều đang hát "Puréed! Puréed!". Đây là lần thứ hai mà cậu mỉm cười ("Out to Launch").
  • Đây là bài hát đầu tiên mà Baljeet là ca sĩ chính.
  • Baljeet bắt đầu hát với lời hát "The Mountains of the Himalayas". Đây là nơi mà Ông Sabu sống.
  • Bài hát được thể hiện theo phong cách Ấn Độ.

Lỗi

  • Từ được chú thích trong bức tranh của tổ tiên của Baljeet ghi là "foreftathers" mà không phải là "forefathers"
  • Khi bức tranh "bốn ông tổ" được hiển thị, một người trong họ có "1st A+ Prize", nhưng lại ghi nhầm là "1st A+ Prise".

Sáng tác

Mã BMI # 10174995

Xem thêm

Kế trước:
"Sleepy Ending"
Bài hát Tiếp theo:
"Queen of Mars"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.