FANDOM


Anh chàng lạ mặt
Unknownguy
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ (có thể bằng tuổi Candace)
Nơi sống: Danville
Gia đình và bè bạn
Kẻ thù:
Có thể là Candace
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"Unfair Science Fair Reux (Another Story)"
Xuất hiện lần cuối:
"Rollercoaster: The Musical!"
Lồng tiếng bởi:
Dee Bradley Baker

"Anh chàng lạ mặt rời đi đây! Bình yên!"
—Anh chàng lạ mặt[nguồn]

Anh chàng là mặt là một nhân vật xuất hiện trong tập phim "Unfair Science Fair Redux (Another Story)". Cậu đi về phía Candace, StacyJeremy. Cậu bỏ đi một cách lạ lùng sau khi tự xưng mình là "anh chàng lạ mặt" và cậu thực sự đã cố né tránh Candace. Candace và những người bạn của cô nhìn cậu với ánh mắt đầy sự lú lẫn. Câu nói của cậu, "Anh chàng lạ mặt đi đây, bình yên!" trở thành một khiếu hài hước thường nhật sau này. Vì cậu không xuất hiện trong các tập phim sau này, nên có khả năng là cậu lảng tránh Candace và những gì liên quan đến cô. Cậu nghĩ rằng kế hoạch né tránh Candace của cậu đã thành công. Cậu cũng xuất hiện trong bài hát Mix and Mingle Machine. Cậu cũng phụ hoạ ở phần cảnh phụ trong bài hát Carpe Diem.

Xuất hiện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.