FANDOM


Đặc vụ W (Cá voi)
Whale Agent
Đặc vụ W
Giới tính: đực
Nơi sống: Đại dương
Gia đình và bè bạn
Bạn bè:
Các đặc vụ O.W.C.A
Kẻ thù:
L.O.V.E.M.U.F.F.I.N, Heinz Doofenshmirtz
Tài năng, tính cách
Sự nghiệp:
Đặc vụ
Hội nhóm:
O.W.C.A
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
Raging Bully
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.