FANDOM


Ferb Fletcher

פרב פלטשר.

פרב פלטשר (באנגלית: Ferb Fletcher) (תומאס סאנגסטר) : אחיו החורג של פיניאס, אשר הגיע מאנגליה, אחד הדמיות הראשיות בסדרה. הוא תמיד מבלה עם פיניאס וביחד הם בונים דברים משונים. בנוסף הוא מאוהב בוונסה דופנשמירץ וברוב הפרקים יש לו דברים חשובים להגיד, אך הוא אינו מדבר כלל, למעט משפטים בודדים מדי פרק. בדרך כלל אחראי פרב על בניית ההמצאות. שערו ירוק, הוא לבוש סרבל. פרב מאוהב בונסה דופנשמירץ, ביתו של היינץ דופנשמירץ, אויבו המושבע של פרי הפלטיפוס (ללא ידיעתו של פרב).

מאחר והמדובב, תומאס סאנגסטר הוא יליד בריטניה, כל קטע דיבוב של פרב הוקלט טלפונית ו/או באולפנים באנגליה. לפי דבריהם של יוצרי הסדרה, סאנגסטר הוא המדובב היחיד בסדרה שאיננו פגש את קבוצת המדובבים.

פרב חובב את סדרת סרטי "סטאמבלברי פינקבאט", פרודייה לשר הטבעות והארי פוטר.  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.