FANDOM


Heinz Doofenshmirtz

ד"ר היינץ דופנשמירץ.

ד"ר היינץ דופנשמירץ (באנגלית: Heinz Doofenshmirtz) הוא האנטגוניסט של סדרת האנימציה האמריקאית פיניאס ופרב. דופנשמירץ הינו מדען מרושע, ומטרתו בחיים היא להשתלט על המחוז בו הוא חי. דופנשמירץ מדבר במבטא גרמני כבד למדי, אך מפגין השכלה בשפה האנגלית ולפעמים מדבר באנגלית גבוהה.

בכל פרק בסדרה, דופנשמירץ מכין מזימה מרושעת או מכונה למטרה מרושעת, ששמה מסתיים בסיומת "טרון". להמצאת כל מכונה נותן דופנשמירץ את סיבתו להמצאת המכשיר על ידי הבאת סיפור רקע אישי. לרוב, סיפורים אלה עוסקים בילדות האומללה שחווה כילד וכנער בעיר הדמיונית גימלשטופ. לפי הסיפורים, הוריו העדיפו את בנם השני רוג'ר מאשר את היינץ.

אויבו המושבע של דופנשמירץ הוא פרי הפלטיפוס, פלטיפוס המחמד של האחים החורגים פיניאס ופלין ופרב פלטשר. פרי משמש כסוכן חשאי לארגון אלרת"ם (קיצור ל"ארגון ללא ראשי תיבות מגניבים), ותפקידו העיקרי הוא לעצור את פעילותו המרושעת של דופנשמירץ. פרי תמיד מצליח להביס את דופנשמירץ.

בתו היא ונסה דופנשמירץ ואחיו הוא רוג'ר דופנשמירץ, ראש עיריית דאנוויל. בעבר, היינץ היה נשוי לשרלין דופנשמירץ.