FANDOM


Baljeet

באלג'יט

.

באלג'יט ראי (Baljeet) \(מאוליק פאנצ'ולי) : חבר של פיניאס ופרב. מוצג כחנון ממוצא הודי. באלג'יט משתתף ברוב הפרקים ומנהיגם של החללים כאלוף הטריוויה של הרפתקה בחלל ברמה 16 היחיד בעולם, באלג'יט מוצג כ"חנון" של ביופורד הביריון.